Start

ENTREPRENAD - ANLÄGGNING - LANTBRUK

Utökning på lantbrukssidan!

Under 2016 byggde vi en ny spannmålstork för att hantera vår ökade produktion av spannmål.

Detta projekt kunde genomföras med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.


Peter Collin Grävmaskiner AB

är företaget med bredd och kunskap på såväl entreprenadsidan som på lantbrukssidan.


Vi erbjuder alltifrån mindre schaktarbeten, sandsopning och snöröjning, till hela entreprenader.


Välkommen med din förfrågan.

Peter Collin Grävmaskiner AB      Harg Säteri, 195 96 Rosersberg        info@collingravmaskiner.se